Sunday, 27 May 2018

GUNA TEKNOLOGI MAJUKAN BIDANG PERTANIAN


Dalam mengusahakan bidang pertanian, penggunaan kaedah atau teknologi terkini tidak dilarang dalam Islam, asalkan tidak membawa kepada keburukan jelas. Pada satu masa, Nabi Muhammad SAW mendapati petani di Madinah melakukan usaha mengahwinkan benih (bunga) kurma, lalu Baginda mengesyorkan agar mereka tidak melakukannya.

Mereka mengikut saranan itu kerana proses berkenaan sukar dan mengambil masa. Pada musim berikutnya, kurma mereka tidak begitu menghasilkan buah yang baik, lalu mereka menceritakan hal itu kepada Nabi.

Baginda bersabda bermaksud: "Aku hanya seorang manusia biasa. Jika aku perintahkan kamu terhadap sesuatu perkara keagamaan, maka hendaklah kamu semua ikutinya, dan jika aku perintahkan kamu mengenai sesuatu berdasarkan pendapatku, maka sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa."

Hak mendapat bekalan air dari sumbernya perlu dikongsi oleh pemilik tanah berdekatan. Dalam sebuah hadis ada dijelaskan bahawa Nabi memutuskan bahawa setiap pemilik tanah yang di hulu sungai atau mata air berhak mengairi tanah pertaniannya hingga ke paras buku lali

Selepas itu, dia hendaklah mengalirkan air itu kepada jirannya yang di sebelah hilir yang berhak mendapat bahagian yang sama hingga air itu dialirkan seterusnya hingga habis. Keputusan ini pernah dibuat Nabi dalamnya satu kes yang membabitkan seorang sahabat bernama al-Zubair, yang bertelingkah dengan jirannya mengenai hak pengairan.

Bagi menggalakkan sektor penternakan pula, Islam menetapkan agar setiap kampung atau kawasan penempatan memperuntukkan satu kawasan simpanan. Ia dikhaskan sebagai kawasan padang ragut awam bagi membolehkan penduduk yang mahu menternak melepaskan ternakan mereka di kawasan itu.  Kawasan ini tidak boleh diberikan hak milik kepada orang perseorangan demi kepentingan awam.

Hubungan baik dan kepentingan petani dan penternak sentiasa diberi perhatian dalam Islam. Rasulullah menetapkan bahawa tanggungjawab petani adalah menjaga keselamatan kebun mereka pada waktu siang dan daripada diceroboh oleh ternakan.

Pemilik binatang ternakan diwajibkan memastikan ternakan mereka dikurung pada waktu malam agar tidak memusnahkan tanaman pada waktu itu. Langkah itu dapat menjaga kepentingan kedua-dua pihak dan kemaslahatan umum dipelihara.

Kecuaian sesuatu pihak dalam menunaikan tanggungjawab mereka pasti akan meninggalkan kesan dari segi undang-undang seperti pampasan perlu diberikan kepada pihak yang menanggung kerugian.

No comments:

Post a Comment